Zarobki logistyka

Celem pracy na stanowisku logistyk jest czuwanie nad optymalnymi stanami magazynowymi, tak by wyeliminować sytuację, w której to nie będzie możliwości realizacji zamówień składanych przez odbiorców. Praca ta wymaga zatem ciągłego analizowania i kontrolowania stanów zapasów. Ważnym zdaniem jest także jak najbardziej efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz określenie procedur związanych z magazynowaniem towarów i materiałów, wysyłką i ich przyjmowaniem zapewniających zgodność przychodzących towarów z zamówieniami i specyfikacjami oraz gwarantujących właściwe składowanie materiałów. Logistyk musi także reagować na ciągle zmieniające się rynkowe uwarunkowania. Praca na tym stanowisku jest wykonywana w różnych pomieszczeniach. Podstawowym narzędziem pracy jest naturalnie komputer i telefon. Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma bardzo częsty kontakt z ludźmi. Kontakt ten nie ogranicza się tylko do osób zatrudnionych w danej firmie, ale także do rozmów z odbiorcami. Logistyk powinien cechować się samodzielnością i umiejętnością pracy w szybkim tempie. Ogólne i nadrzędne działania wymagają jednak współpracy z ludźmi. Bardzo przydatnymi cechami w tej pracy jest podzielność uwagi oraz bardzo dobra pamięć. Dzięki nim będzie można realizować kilka umów jednocześnie. Praca ta wymaga także wysokiej sprawności fizycznej (w stopniu ogólnym), dużej sprawności narządu słuchu i wzroku. Ze względu na intensywne kontakty z ludźmi bardzo istotną rolę odgrywa wygląd zewnętrzny. Barierą do wykopywania tego zawodu będą zaburzenia psychiki (zwłaszcza nerwicowe) oraz upośledzenie nerwicowe (nawet w stopniu bardzo lekkim). Warunkiem podjęcia pracy w tym zawodzie jest posiadanie wykształcenia minimum średniego. Uwzględniając jednak rangę zawodu, a także trendy, którymi kierują się firmy szukające pracowników na takie stanowisko zasadnym wydaje się zdobycie wykształcenia wyższego. Coraz to większą popularnością cieszą się także studia podyplomowe, dzięki którym można podnieść swoje kwalifikacje. Bardzo ważną rolę w tym zawodzie odgrywa także doświadczenie zawodowe, czyli zdobyta praktyka.
Możliwości zatrudnienia w tym zawodzie zależne są od aktualnego zapotrzebowania rynku na ich usługi. Ile zarabia logistyk w swojej pracy? To wszystko zależy od wielkości firmy, w której pracuje, a także od doświadczenia i wykształcenia. Zarobki oscylują w granicach 4000 zł to 6000 zł brutto. Bardzo dużą rolę odgrywa także miasto, w którym chcielibyśmy podjąć się pracy. Bez wątpienia jednak należy uznać, że kariera w zawodzie logistyk powinna być dobrym wyborem. Jak długo będą sprzedawane rożnego rodzaju towary, tak długo ten zawód będzie potrzebny. Firmy, chcąc ograniczyć swoje koszty związane z wynajmem, lub budową nowych magazynów, starają się maksymalnie wykorzystywać swoje zasoby. Dobry logistyk zdecydowanie może ułatwić im realizację tych celów, co w konsekwencji przyczyni się do osiadania wyższych dochodów. Zdaje się, że praca logistyka to zawód nie tylko na teraz, ale i na długą przyszłość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here