Ile zarabia prokurator?

Ile zarabia prokurator? Zawód ten należy do grona najbardziej prestiżowych oraz szanowanych zawodów w naszym kraju. Okazuje się, że Polska ma najwięcej prokuratorów w całej Unii Europejskiej. Ponadto, zarabiają oni lepiej niż zasiadający na wokandach sędziowie. W naszym kraju mamy niespełna 6 000 osób, kobiet i mężczyzn, uprawnionych oraz aktywnie wykonujących zawód prokuratora. Najwięcej zarabia najwyższy rangą prokurator generalny. Wysokość jego wynagrodzenia to nawet 17 000 złotych. Od 9 000 do
12 000 zarabia prokurator rejonowy. Jest on drugi na liście pod względem miesięcznych przychodów z racji wykonywanego zawodu. Są to zarobki nie uwzględniające żadnych dodatków w postaci np. premii. Prokurator zatrudniony w prokuraturze okręgowej zarabia niewiele mniej – w przedziale od 8 500 – 10 000 złotych miesięcznie. Wszystkie kwoty w zestawieniu zarobków prokuratora w Polsce są kwotami brutto. Prokurator rejonowy może zarabiać najmniej 7 500 złotych miesięcznie. Wynagrodzenie prokuratura, zależy od zajmowanego stanowiska. Im wyższy szczebel w danej jednostce organizacyjnej, tym miesięczna pensja danego prokuratora jest wyższa. Oświadczenia majątkowe prokuratorów nie są powszechną tajemnicą. Honorarium zawodowego prokuratora wylicza się na podstawie przepisów. Podobnie jak w przypadku sędziów,, przy obliczaniu prokuratorskiej pensji bierze się pod uwagę przeciętne wynagrodzenie z II kwartału roku poprzedniego oraz stosuje się mnożnik, który zależy od zajmowanego stanowiska. W ten sposób dochodzi się do kwot przedstawionych powyżej. Pensja prokuratora to nie tylko podstawa. To także dwa rodzaje dodatków, które przysługują prokuratorowi. Pierwszy z nich to dodatek funkcyjny. Drugi to dodatek za wysługę lat. Największą dodatkową kwotę do wynagrodzenia bo nawet ponad 4 300 zł otrzymuje najwyższy rangą prokurator generalny. Należy pamiętać, że prokurator jest organem władzy państwowej. Jego zadaniem jest w pierwszej kolejności wykrycie a potem ściganie przestępstw określonych w artykułach kodeksu karnego. Ponadto prokurator wnosi i popiera przed sądem akt oskarżenia. Samodzielnie wykonuje czynności. Jest to funkcjonariusz publiczny, chroniony prawem. Prokurator ma za zadanie między innymi sprawować pełen nadzór i kontrolę nad postępowaniem przygotowawczym, zlecać wykonanie czynności tegoż postępowania, wnosić akt oskarżenia, występować do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec osoby podejrzanej lub oskarżonej, wystawiać listy gończe oraz przesłuchiwać i przeszukiwać wskazane miejsca, osoby a także dokonywać wizji lokalnych i nakładać kary pieniężne, gdy zajdzie taka konieczność w postępowaniach przygotowawczych. Prokuratora ma cechować przede wszystkim nieskazitelny charakter, zdolność do wykonywania zawodu w aspekcie zdrowotnym oraz odpowiedni wiek, powyżej 26 lat a także stosowne wykształcenie. Zarobki prokuratora są adekwatne do jego zadań, obowiązków oraz wynikającej z nich odpowiedzialności. Są też adekwatne w zakresie poziomu uzyskanego wykształcenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here