Sprawdź, ile umów na czas określony może podpisać z tobą pracodawca!

Zbliżające się zmiany w prawie pracy zmuszają nas do wyjaśnienia tematu dotyczącego tego, ile umów na czas określony może podpisać z danym pracownikiem pracodawca. Zmiany w prawie pracy będą miały miejsce już 21 listopada 2018 roku. Będą one dotyczyły osób zatrudnionych na czas określony w momencie wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy w dniu 22 lutego 2016 roku (i których dotknie limit czasowy wynoszący 33 miesiące, liczony od daty 22 lutego 2016 roku, o którym za chwilę). Ta właśnie grupa osób, która miała umowy na czas określony w czasie nowelizacji, zostanie objęta zmianami umów na czas nieokreślony, jeśli w dalszym ciągu pracują u tego samego pracodawcy. Przekształcenie się ich umów będzie z mocy prawa. Ile umów na czas określony może zawrzeć z nami pracodawca?

Wyjaśnijmy zatem specyfikę zagadnienia dotyczącego tego, ile umów na czas określony może zawrzeć pracodawca z pracownikiem. Zarówno pracodawca, jak i pracownik, powinni mieć wiedzę o tym, ile umów na czas określony może ich wiązać. To ważna kwestia, bowiem pracownik może nie mieć wiedzy o tym, że kolejna umowa na czas określony podsuwana do podpisu przez pracodawcę powinna być tak naprawdę umową na czas nieokreślony. A jak wiemy, obecnie umowa na czas nieokreślony jest jedną z najbardziej pożądanych umów na rynku pracy. Nie tylko daje nam pewność zatrudnienia, ale również dzięki niej możemy wziąć sobie kredyt np. na samochód czy mieszkanie.

Zawierając umowę o pracę na czas określony, musimy liczyć się z kilkoma ważnymi kwestiami. Przede wszystkim interesujący powinien być dla nas temat tego, ile umów na czas określony może z nami zawierać pracodawca. Niezorientowany pracownik może być święcie przekonany, że takich umów może być w nieskończoność. Otóż nie. Pracodawca nie jest w tej kwestii wszechmocny i jest ograniczony w swoim działaniu określonymi przepisami prawa. Pamiętajmy, że pracodawcę można w przypadku jego nieuczciwości zaskarżyć do Państwowej Inspekcji Pracy lub bronić się przed sądem, gdy dojdzie do sporu sądowego.

Kodeks pracy podpowie nam, jaka jest prawidłowa odpowiedź na pytanie „ile umów na czas określony może zawrzeć pracodawca z pracownikiem?”. Nowelizacja kodeksu prawa pracy z 22 lutego 2016 roku zmieniła nieco dotychczasowe ustalenia. Zgodnie z nimi okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony będzie dłuższy niż 33 miesiące lub liczba zawartych umów przekroczy 3, będzie to równoznaczne z uznaniem, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie wyżej wymienionego okresu lub od dnia zawarcia 4 umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. Zatem widzimy, że to, ile umów na czas określony może z nami zawierać pracodawca, zostało ograniczone do konkretnych okresów zatrudnienia i ilości umów o pracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here