Jakość i bezpieczeństwo - dystrybucja surowców spożywczych w Polsce i Unii Europejskiej

Firmy zajmujące się dystrybucją surowców spożywczych w Polsce i Unii Europejskiej, muszą spełnić szereg wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz jakości na wszystkich etapach procesu produkcyjno-dystrybucyjnego. Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w szeregu krajowych i międzynarodowych certyfikatów, niezbędnych do prowadzenia działalności tego typu. Poniżej sprawdzamy, jakie praktyki powszechnie stosowane są w branży spożywczej.

W trosce o zdrowie konsumenta

Najważniejszym aspektem, na jaki zwraca się uwagę, jest rzecz jasna zdrowie konsumenta. Surowce spożywcze stanowią bazę do przygotowania produktów i półproduktów, przeznaczonych bezpośrednio do spożycia (z lub bez obróbki). W związku z tym problem zapewnienia bezpieczeństwa jest złożony i wymaga uwzględnienia wielu zmiennych.

Pochodzenie surowców

Pierwsza z nich dotyczy pochodzenia surowców. Ich źródło musi być znane oraz posiadać stosowne certyfikaty. Tylko w ten sposób można zagwarantować odpowiednią jakość produktów. Np. w przypadku mięsa, musi ono posiadać odpowiedni atest lekarza weterynarii, który potwierdzi brak niebezpiecznych chorób. W tym kontekście warto wspomnieć, że szczególnie restrykcyjnie podchodzi się do żywności ekologicznej. Ocenie podlegają metody produkcji, stosowane nawozy oraz wpływ na środowisko naturalne. W Polsce jest to przedmiot dodatkowej certyfikacji ze strony programu AGRO BIO TEST.

Staranna kontrola na każdym etapie

Oprócz pochodzenia równie istotna jest analiza zagrożeń na każdym etapie procesu produkcyjno-dystrybucyjnego. Surowiec z certyfikowanego źródła to jedno, jednak także sam zakład oraz procedury stosowane na jego terenie podlegają szczegółowej kontroli i normom. By zapewnić bezpieczeństwo towarom spożywczym, analizuje się takie czynniki, jak między innymi lokalizacja zakładu czy rozkład wszystkich pomieszczeń. Pod uwagę bierze się również zaplecze technologiczne, czyli urządzenia i wyposażenie. Bardzo dużą uwagę zwraca się także na bezpieczeństwo mikrobiologiczne i wdrożone procedury zachowania higieny.

Przeszkolony personel

Kluczowy dla zachowania bezpieczeństwa i jakości jest także czynnik ludzki. Nawet najbardziej dopracowane procedury nie spełnią swojej funkcji, jeżeli personel nie będzie odpowiednio przeszkolony. W tym celu zarządza się okresowe szkolenia. O wszystkie te aspekty dba każdy profesjonalny dystrybutor. Jednego z nich znajdziesz na tej stronie http://oqema.pl. Ponadto, audytorzy instytucji certyfikujących podczas wizyt na terenie zakładu uzależniają wydanie danego certyfikatu od przygotowania teoretycznego i praktycznego pracowników.

Certyfikowana dystrybucja surowców spożywczych

Obecnie możemy wyróżnić kilka międzynarodowych i krajowych certyfikatów, powszechnie respektowanych w sektorze spożywczym. Dystrybucja surowców spożywczych w Polsce i Unii Europejskiej bazuje przede wszystkim na wytycznych:

  • HACCP – czyli Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli; procedura skupia się na analizie i wykrywaniu zagrożeń na każdym etapie produkcji i dystrybucji;
  • GMP – czyli Dobra Praktyka Produkcyjna; kontrola jakości i pochodzenia surowców;
  • GHP – czyli Dobra Praktyka Higieniczna; wymogi gwarantujące zapewnienie bezpieczeństwa towarów spożywczych;
  • BRC – międzynarodowy standard bezpieczeństwa; restrykcyjny i uwzględniający między innymi praktyki z programów wspomnianych powyżej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here