Dowód osobisty

Dowód osobisty w Polsce jest obowiązkowym dokumentem potwierdzającym tożsamość, który musi mieć każda osoba powyżej osiemnastego roku życia. Dokument jest szczególne mocno chroniony prawnie – każda próba jego podrobienia może okazać się dla delikwenta długim pobytem w zakładzie karnym. Każdy dowód osobisty ma swój specjalny kod, który może być w każdej chwili zweryfikowany przez odpowiednie służby. Łatwo więc wyśledzić, który dokument jest podrobiony. Jeśli z jakiegoś powodu zgubimy dowód osobisty należy zgłosić to odpowiednim służbom, zostanie to odnotowane w systemie i dowód przestanie mieć formalną wartość. Każdy dowód osobisty ma swój termin ważności – po jego upływie, z chwilą wyrabiania nowego stary musi być skreślony z ewidencji, jest także w specjalny sposób łamany przez urzędniczki.

Dowód osobisty wydawany jest przez dowolny urząd gminy w Polsce. Należy tylko uzupełnić odpowiedni formularz i dopełnić innych oczywistych formalności. Odbiór dokumentu po ustawowym czasie oczekiwania, czyli po 30 dniach, również jest możliwy w urzędzie, w którym się o niego poprosiło. Jest to o tyle istotne, że nie musi być to placówka zgodna z adresem zamieszkania, zwłaszcza, że nie jest ono już w dowodach umieszczane. Co prawda adres był w starszych wersjach polskiego ID, aczkolwiek w nowej wersji wprowadzonej niedawno ustawą element ten zniknął. Podobnie nie ma tam już informacji o wzroście oraz kolorze oczu. W ten sposób nie trzeba już wyrabiać nowego dokumentu w takich sytuacjach jak noszenie kolorowych soczewek lub przeprowadzka.

Warto jednak zapamiętać, że nie należy lekceważyć terminu ważności dowodu, ponieważ po jego upływie dokument jest zupełnie bezwartościowy. Gdyby doszło do policyjnej kontroli lub konieczności potwierdzenia swojej tożsamości w sądzie, mogłoby się okazać, że jest to niemożliwe. Ta sama procedura obowiązywałaby w przypadku chęci wzięcia kredytu lub wyjechania zagranicę. Warto w tym momencie wspomnieć, że w obrębie strefy Schengen obejmującej wszystkie kraje Unii Europejskiej oprócz Chorwacji, Rumunii oraz Bułgarii można przemieszczać się tylko i wyłącznie przy pomocy dowodu osobistego – paszport nie jest wymagany.

Powstanie teraz pytanie ile kosztuje wyrobienie dowodu. Dobrą informacją jest to, że w przeciwieństwie do prawa jazdy czy paszportu jest to całkowicie darmowe. Państwo wyszło z założenia, że jeśli posiadanie tego dokumentu jest obowiązkowe, nie powinno brać się za niego dodatkowych opłat. Jedynym problemem pozostaje więc odszukanie odpowiedniego pokoju w wybranym urzędzie gminy.

Po wspomnianej wyżej reformie jedynymi informacjami, które można znaleźć na dowodach osobistych jest unikalny dla każdego obywatela numer PESEL, imię i nazwiska, imiona rodziców, nazwisko rodowe, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, organ wydający oraz miejsce urodzenia, także terminy ważności i odpowiednie kodowanie. Konieczne jest także dostarczenie aktualnego zdjęcia, na którym widać uszy. Fotografowie znają wszystkie wytyczne, wystarczy tylko im powiedzieć, że zdjęcie ma być do dowodu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here