Czy wiesz, ile wynosi zachowek? Sprawdź!

Aby wyjaśnić tajemnicę, ile wynosi zachowek, na samym początku należy wyjaśnić, czym zachowek jest. Instytucja zachowku, która jest uregulowana w kodeksie cywilnym, jest prawem przysługującym uprawnionemu, którego spadkodawca nie uwzględnił w swoim testamencie. Zachowek to określony kwotowo ułamek wartości udziału spadkowego, który przypadałby spadkobiercy ustawowemu, w przypadku dziedziczenia z ustawy. To i czy w ogóle zachowek przypadnie danej osobie oraz ile wynosi zachowek, zależy od określonych ustawą warunków.

Zachowek chroni osoby najbliższe spadkodawcy, zatem uprawnionymi do zachowku będą bliskie osoby zmarłego spadkodawcy. To, kim się było dla spadkodawcy, ma niebagatelne znaczenie, bowiem od tego będzie zależało, ile wynosi zachowek. Kto ma zatem prawo do zachowku? Uprawnionymi będą: zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki) i jego małżonek. W sytuacji, gdy spadkodawca nie posiadał zstępnych w chwili swojej śmierci, prawo do zachowku przechodzi na jego małżonka i rodziców.

Odpowiedzi na pytanie „ile wynosi zachowek?” na pewno nie będą sobie zadawać osoby nieuprawnione do zachowku, czyli rodzeństwo spadkodawcy, jego dalsi krewni, powinowaci, a także osoby wydziedziczone, uznane za niegodne dziedziczenia, odrzucające spadek, posiadające zawartą umowę ze spadkodawcą o zrzeczenie się dziedziczenia, a także małżonek-pozostający ze spadkodawcą w chwili jego śmierci w separacji i ten, przeciwko któremu spadkodawca przed swoją śmiercią wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie zmarłego spadkodawcy było uzasadnione.

Odpowiedzmy więc na pytanie zadane w tytule artykułu, czyli ile wynosi zachowek. To kluczowa kwestia. Ile wynosi zachowek dla poszczególnych osób uprawnionych do zachowku? Zasadą jest, że jest to połowa wartości udziału spadkowego, który by przypadał danej osobie uprawnionej w przypadku dziedziczenia z ustawy. Jeżeli osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy albo jest małoletnia, wtedy zachowek będzie wynosił dwie trzecie wartości udziału spadkowego.

Dalsze obliczanie zachowku wymaga tego, by obliczyć udział spadkowy osoby uprawnionej do zachowku. Po takich obliczeniach będziemy dokładnie wiedzieć, ile wynosi zachowek konkretnego uprawnionego. W ustaleniu udziału spadkowego celem wyliczenia zachowku uwzględnia się tych spadkobierców, którzy spadek odrzucili albo zostali uznani za niegodnych dziedziczenia. Nie bierze się pod uwagę spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia i tych, którzy zostali wydziedziczeni w testamencie, a także zapisów i poleceń. Zachowek obliczany jest również z uwzględnieniem zapisów windykacyjnych i niektórych darowizn (katalog darowizn jest wskazany ustawowo).

Zadawanie sobie pytania, ile wynosi zachowek, będzie zbędne w razie przedawnienia roszczenia dotyczącego zachowku. Roszczenie to przedawnia się w terminie 5 lat od dnia zajścia określonych ustawą okoliczności. W przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, termin 5 lat liczy się od dnia otwarcia spadku, a gdy testament został sporządzony przez spadkodawcę – 5 lat jest liczone od dnia ogłoszenia testamentu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here