Czy warto podjąć współpracę z byłym pracodawcą?

0
1330

Samozatrudnienie to forma, która zwiększa swoją popularność, jednak nie jest ona pozbawiona wad. Współpraca na rzecz byłego pracodawcy przedsiębiorcy jest związana z ograniczoną możliwością wyboru form opodatkowania.

Własna działalność lepsza niż etat u tego samego pracodawcy

Zrezygnowanie z pracy na umowę i założenie własnej firmy, a kolejno opodatkowana współpraca z byłym pracodawcą, stwarzać może szanse na większe oszczędności finansowe. Przejście na samozatrudnienie to plus zaliczenia w koszty poniesionych wydatków, natomiast pozostawanie w stosunku pracy z jednym pracodawcą, posiada odgórnie określone kwotowo koszty, które są jednakowe w każdym miesiącu.

Następną zaletą prowadzenia własnej firmy jest możliwość obniżenia składki ZUS, gdyż ich kwoty kształtują się poprzez faktycznie uzyskany przychód lub dzięki obniżkom składek dla nowych przedsiębiorców. Ponadto należy zwrócić uwagę, że rejestracja jako czynny podatnik VAT uprawnia do odliczeń tego podatku od kupionych towarów oraz usług.

Zasady ogólne opodatkowania

Zobowiązanie samozatrudnionych do własnoręcznego naliczania składek oraz odprowadzania zaliczek (m.in.podatek dochodowy) od osób fizycznych jest przeszkodą na początku działalności. Dodatkowo przyjmowanie zleceń od byłego lub obecnego pracodawcy zawęża wybór opodatkowania. Pierwszy rok prowadzenia działalności to możliwość pracy na zasadzie klasycznej skali podatkowej.

Opodatkowanie liniowe a współpraca z byłym pracodawcą

Przymus opodatkowania przedsiębiorcy na zasadach ogólnych, to wybór innej formy dopiero po upływie wymaganego czasu. Jedną z nich jest metoda liniowa (stosowanie stawki 19 %), która może być wybrana po roku następującym po roku podatkowym, w którym zawarto umowę na rzecz pracy u byłego pracodawcy. Jednak warto pamiętać, że opodatkowanie w ten sposób jest wyłączone, wtedy gdy samozatrudniony wykonuje pracę o takim samym lub bardzo podobnym zakresie do tego, który miał na podstawie stosunku pracy. Przedsiębiorca uzyskuje prawo do zastosowania metody liniowej tylko w sytuacji wystawiania rachunków lub faktur na usługi o innym zakresie niż te, które były wykonywane na rzecz byłego pracodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here