Ile można dorobić do renty rodzinnej?

Pracujący emeryci i renciści muszą się liczyć z faktem, że ZUS może im zmniejszyć świadczenie lub zawiesić je w przypadku osiągania wyższych zarobków. Określone są kwoty graniczne, które można osiągnąć, bez utraty świadczenia z ZUS. Dotyczy to również renty rodzinnej.

1) jeżeli przychód wyniesie do 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – renta rodzinna będzie wypłacana w pełnej wysokości,
2) jeżeli przychód będzie wynosił pomiędzy 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego włącznie – renta rodzinna zostanie odpowiednio zmniejszona,
3) jeżeli przychód wyniesie ponad 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – renta rodzinna zostanie zawieszona.
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne jest ogłaszane co kwartał przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim i w II kwartale 2018 r. wynosiło 4 521,08 zł.
Ile można dorobić do renty rodzinnej, bez obaw o zachowanie jej w pełnej wysokości?
Kwotę 4 521,08 mnożymy przez 70 % i otrzymujemy wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto 3 164,80 zł, jaką możemy zarobić z tytułu umowy o pracę lub zlecenia, aby ZUS nie zmniejszył nam świadczenia.

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 5 877,40 zł. Zarobki powyżej tej kwoty powodują zawieszenie renty rodzinnej.

Kwoty te obowiązują od pierwszego dnia trzeciego miesiąca kwartału następującego po kwartale, za który ogłoszono wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czyli w przypadku ogłoszenia kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018, obliczone od niej kwoty graniczne 70% i 130% będą obowiązywać począwszy od 1 września 2018 r.

A ile można dorobić do renty rodzinnej w przypadku zarobków o wysokości wahającej się na przestrzeni roku?
Sposób obliczania wysokości rocznych granicznych przychodów brutto (70%), zmieniających się co 3 miesiące, następuje według zasady podanej wyżej. Po zakończeniu roku otrzymamy zaświadczenie od pracodawcy o wysokości swoich zarobków. Można je porównać z kwotą granicznych rocznych przychodów ustalonych na podstawie zmieniającego się co kwartał przeciętnego wynagrodzenia. Może się okazać, że kwoty które przekraczały nam w kilku miesiącach graniczną kwotę przychodu, w innych będą znacznie niższe i w skali całego roku zmieszczą się w kwocie nie powodującej zmniejszenia świadczenia.

Wiemy już ile można dorobić do renty rodzinnej. Warto dodać zatem, jakiego rodzaju zarobki są brane pod uwagę przy ustalaniu ewentualnego przekroczenia granicznych kwot przychodu.
Mają tu znaczenie zarobki takie, jak:
– umowa o pracę, umowa zlecenia i umowa o dzieło, zawarta z własnym pracodawcą,
– pozarolnicza działalność gospodarcza,
– wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie,
– członkostwo w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych,
– praca nakładcza,
– uposażenie posła lub senatora
– wynagrodzenie członka rady nadzorczej,
– świadczenie rehabilitacyjne
– wynagrodzenie służb mundurowych
– stypendium sportowe
– wynagrodzenie na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here